Cơ quan Tiếp thị & PR hàng đầu

Nhãn: McGallen & Bolden

máy bay bay PC

McGallen & Bolden giành giải Đồng Stevie® cho Cơ quan PR sáng tạo nhất năm 2020

Chúng tôi đã giành được một Stevie® Đồng khác trong Giải thưởng Stevie® Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2020, cho Cơ quan PR sáng tạo nhất của năm. Vui lòng tìm bản tin của chúng tôi bằng tiếng Anh và tiếng Trung bên dưới.

bay trên máy bay phản lực, hành khách, chuyến bay, công dân toàn cầu

McGallen & Bolden Nhóm Giành giải Đồng Stevie® trong Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2019

McGallen & Bolden Nhóm Giành giải Đồng Stevie® trong Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2019® cho Cơ quan PR của Năm cho Châu Á, Úc và New Zealand

bay trên máy bay phản lực, hành khách, chuyến bay, công dân toàn cầu

McGallen & Bolden Nhóm Giành giải Đồng Stevie® trong Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2018

McGallen & Bolden Nhóm Giành giải Đồng Stevie® trong Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2018® cho Cơ quan PR của Năm cho Châu Á, Úc và New Zealand

bay trên máy bay phản lực, hành khách, chuyến bay, công dân toàn cầu

Cơ quan PR sáng tạo nhất của năm 2018 (Bronze Stevie)

McGallen & Bolden giành được Giải Đồng STEVIE® trong Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 cho “Cơ quan PR sáng tạo nhất của năm 2018”

Giải thưởng Stevie® Châu Á Thái Bình Dương 2017 - Cơ quan PR sáng tạo nhất trong năm

Cơ quan PR của năm 2017 (Silver Stevie®)

McGallen & Bolden Pte Ltd Giành giải Bạc Stevie® trong Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế năm 2017 (sm) cho "Cơ quan PR của năm cho Châu Á, Úc và New Zealand"

SeamusPhan, keynotespeaker, APATS (AsiaPacificTrainingSymposium), Singapore

Cơ quan PR sáng tạo nhất của năm 2017 (Bronze Stevie)

McGallen & Bolden giành được Giải Đồng STEVIE® TRONG 2017 Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương cho “Cơ quan PR sáng tạo nhất của năm 2017”

Powered by WordPress & chủ đề của Không phải vậy Norén