Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, phát triển chiến lược và cải tiến kinh doanh kể từ khi bắt đầu, là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực quản lý chất lượng tổng thể (TQM), dịch vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ và đào tạo ISO (9000/14000) trong những năm trước đó. Khách hàng của chúng tôi từ hàng không, sản xuất, dịch vụ, bán lẻ và phân phối, y tế / dược phẩm, v.v.

Ngày nay, khách hàng lớn và nhỏ nói chuyện với chúng tôi NHIỀU HƠN về chuyên môn kinh doanh, chiến lược, ý tưởng và cách tiếp cận sáng tạo để thâm nhập thị trường, hình thành ý tưởng, xây dựng sản phẩm, tiếp thị và phát triển khả năng lãnh đạo.

Xem xét các dịch vụ của chúng tôi trong các phân đoạn sau:

liên lạc McGallen & Bolden