Chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực tư vấn kinh doanh, phát triển chiến lược và cải tiến kinh doanh kể từ khi bắt đầu, là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực quản lý chất lượng tổng thể (TQM), dịch vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ và đào tạo ISO (9000/14000) trong những năm trước đó. Khách hàng của chúng tôi từ hàng không, sản xuất, dịch vụ, bán lẻ và phân phối, y tế, dược phẩm, công nghệ, an ninh mạng, v.v.

Ngày nay, các khách hàng lớn và nhỏ nói chuyện với chúng tôi NHIỀU HƠN về chuyên môn kinh doanh, chiến lược, ý tưởng và cách tiếp cận sáng tạo để thâm nhập thị trường, hình thành ý tưởng, xây dựng sản phẩm, tiếp thị và phát triển khả năng lãnh đạo. Lý do rất đơn giản - hiệu trưởng của chúng tôi có hơn 60 năm kinh nghiệm tư vấn và kinh nghiệm thực tế, đã được chứng minh trên thực địa, theo bối cảnh của ngành.

Xem xét các dịch vụ của chúng tôi trong các phân đoạn sau:

liên lạc McGallen & Bolden