Một trong những công ty PR lớn nhất đã được đổi tên để làm rõ rằng nó quản lý nhiều thứ hơn là Quan hệ công chúng và bao gồm cả truyền thông kỹ thuật số. Điều đó là cần thiết và khôn ngoan.

Khi chúng tôi bắt đầu vào giữa những năm 1990, chúng tôi đã nhận ra rằng thông tin liên lạc dành cho khách hàng không thể chỉ giới hạn trong các mối quan hệ truyền thông đơn thuần, mà còn cần thông tin liên lạc nội bộ có chất lượng. Kể từ đó, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc cung cấp tư vấn PR cho khách hàng mà còn cung cấp dịch vụ phát triển Internet và trang web, phát triển giáo trình, đào tạo và tư vấn nguồn nhân lực cho khách hàng.

Xét cho cùng, mỗi nhân viên đều là người phát ngôn và đại diện công khai cho một công ty. Một nhân viên hiểu công ty đại diện cho điều gì, hiểu rõ về sản phẩm của công ty, biết cách chuyển tiếp thông tin đến các bên liên quan và giám đốc điều hành trong công ty khi xuất hiện các truy vấn của công chúng hoặc phương tiện truyền thông, sẽ luôn đảm bảo sự thành công liên tục cho một công ty như vậy. Ngược lại, nếu toàn bộ nhân viên của công ty không hiểu biết và không quan tâm đến các truy vấn của công chúng hoặc phương tiện truyền thông, sẽ trở thành một trở ngại cho công ty, cho dù công ty có phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự hay không.

Và bối cảnh liên lạc tiếp tục phát triển. Đó là một thách thức để giữ tốc độ, nhưng nó không phải là điều gì đó có thể bị bỏ qua.

Ngay bây giờ, kể từ 2 năm trước, khách hàng đã bắt đầu hỏi liệu chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn về ứng dụng di động và mạng xã hội hay không. Các công cụ và công nghệ khác với kho vũ khí quan hệ công chúng trung bình của bạn, nhưng yêu cầu của khách hàng để tiếp cận đối tượng ngoài kia, rất giống nhau.

Do đó, chúng tôi đã phát triển các chương trình đào tạo sơ cấp về truyền thông xã hội để khách hàng hiểu những kiến ​​thức cơ bản về truyền thông xã hội và mối quan hệ của nó với bối cảnh truyền thông tiếp thị lớn hơn. Chúng tôi đã giúp khách hàng thiết kế, phát triển và duy trì các kênh truyền thông xã hội. Chúng tôi đã thiết kế và triển khai các ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng web (ứng dụng HTML5 thân thiện với thiết bị di động) và cả các ứng dụng di động gốc cho iOS®, Android, Blackberry và Nokia OVI. Thật may mắn là nền tảng phát triển web Internet của chúng tôi, chủ yếu là tập lệnh HTML4, PHP và Perl được mã hóa thủ công, tiếp tục hữu ích trong thế giới truyền thông xã hội và HTML5 ngày nay.

Vào cuối ngày, chúng ta với tư cách là các nhà chiến lược truyền thông phải bắt kịp và đi trước đường cong của công nghệ, chiến lược, sở thích của xã hội và thị trường. Chúng ta cần tiếp tục phát triển, thích nghi, học hỏi, học hỏi lại, lao động và dẫn đầu. Đó là những gì khách hàng yêu cầu và mong muốn.