Sự đồng cảm là chìa khóa của khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Không ai thích những kẻ độc tài hoặc chuyên quyền tại nơi làm việc hoặc nơi khác. Bạn có thể tưởng tượng làm việc cho một người chỉ mong bạn nói "có" không? Bạn có thể tưởng tượng làm việc cho một người không chịu lắng nghe bạn? Đây là tài khoản cá nhân của một nhà quản lý giỏi đồng cảm mà tôi đã từng làm việc cùng trong một số công việc. Nó bằng tiếng Trung Quốc (scipt truyền thống).

仁者 無敵 - 領導 的 核心 價值觀

在 1980 年代 , 經濟 大 蕭條 , 那時 我 第 一份 工 , 月薪 僅 S $ 525。 說 了 沒 幾個 人 相信 , 只有 我 知道 那時 的 辛酸。 每天 中飯 都沒 真正 的 吃過 , 的 辛酸。 每天 中飯 都沒 真正 的 吃過。 不過 , 那時 我 雖然 窮 , 不過 比起 好多 沒 工作 的 人 , 我 已經 覺得 蠻 幸運 了。

後來 , 我 離開 了 我 原本 想走 的 生物化學 行業 , 而 進 , (Apple) 媒體 媒體 和 專家 專家 後來 , 被 希捷 (Seagate) 的 技術 培訓 部門就 當 了 培訓 主管 , 負責 開發 數字 媒體 來 培訓 生產 員工。 當時 , 我 也是 少數 用 和 局域網 來 提供 互動 課程 的

我 蠻 感激 當時 希捷 硬盤 的 技術 培訓 部門 經理。 他 在 蘋果 電腦 展 看到 我 不管 他 旗下 , 安插 有的 安插 有的 互動提供 工廠 車間 的 技術 培訓。 那位 經理 以 仁 , 智 , 果斷 , 知道 如何 讓 我 的 長處 自由 發揮 懂得 幫助 我 藏 挫 我 建立 我 藏 我 建立 也成長 , 幫 部門 發展 了 八個 互動 課程。

因為 這位 經理 的 仁 , 我 後來 在 普華永道 (PWC) 和 安永 (EY) 兩 間 國際 會計 公司 , 都是 他 推薦 我 去 的。 他 仁 , 我 也 理應

真正 的 領導 , 不是 強硬 地 把 你 打壓 , 不是 只准 你 說 是 , 不是 眼盲 耳聾 不是 只看 你 業績。 真正 的 , 就 用 一個 “一個”, 就 無敵 了 , 而回 個 “義”。