PR không phải là quảng cáo!

Nếu bạn hỏi một sinh viên hoặc học viên ngành Quan hệ công chúng, bạn có thể tìm thấy hàng trăm câu trả lời khác nhau.

Ví dụ, Wikipedia có một nhập, và hiệp hội ngành CIPR (Học viện Quan hệ Công chúng Chartered) có câu trả lời ngắn quá. Ngay cả những người tại howstuffworks cũng ném nó lấy trên đó. Vì vậy, trong khi mọi người đều có ý tưởng về quan hệ công chúng (PR) là gì, chúng ta hãy giữ nó đơn giản:

Quan hệ công chúng (PR)

là nghệ thuật và khoa học của việc quý mến thương hiệu của bạn thông qua truyền thông trung thực trên các phương tiện truyền thông kiếm được (không phải trả tiền) cho tất cả các bên liên quan của bạn.

  • McGallen & Bolden Nhóm (Singapore, Châu Á & EU)

Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi có thể làm cho bạn ngày hôm nay!

 

<FAQs