Inilah puisi yang disusun oleh CTO Seamus kami kemarin: